Du som är folkbokförd i Norrköping och verksam inom merkantil (kommersiell, affärsmässig) verksamhet är välkommen att söka medlemskap i Norrköpings Kontoristförening.

För närmare upplysningar om medlemskap hänvisas till stadgarna.

Inträdes-/medlemsavgiften är 400 kronor och sätts in på bankgiro nr 364-7997. Medlemskapet är livsvarigt, avgiften betalas endast en gång, det vill säga i samband med ansökan.

Ansökan behandlas på styrelsemöte först då medlemsavgiften betalats in.

Dela den här sidan