Välkommen att söka medlemskap

Du som är folkbokförd i Norrköping och verksam inom merkantil (kommersiell, affärsmässig) verksamhet är välkommen att söka medlemskap i Norrköpings Kontoristförening. Läs mer under fliken medlemskap. 

Stipendium

Välkommen att ansöka om stipendium för utlandsstudier. Sökande ska vara ung, bosatt i Norrköpings kommun, anställd i privat (ej offentlig) verksamhet samt ha varit medlem i Norrköpings Kontoristförening i minst ett år. För mer information, läs under fliken Stipendier.


Ansökan ska vara Kontoristföreningen tillhanda senast den 31 mars.


Hyresbidrag och julgåvor

Ansökan senast 10 december, läs mer under fliken Bidrag 

I mer än 75 år har "kontorister som är arbetslösa av åldersskäl" kunnat söka bidrag ur Fröken Maria Pehrsons Donationsfond. Men tiden har sprungit ifrån henne och det är svårt att hitta sökande. 

Artikel i Norrköpings Tidningar 13 januari 2018

 

Dela den här sidan