Allmänt

Du planerar din resa själv genom att välja vilken skola du vill studera på, ditt boende och resekostnader. Därefter fyller du i ansökningsblanketten nedan och skickar tillsammans med bilagor per brev till Norrköpings Kontoristförening, Box 618, 601 14 Norrköping.

Vi har delat ut stipendier för studier i engelska, tyska, franska, spanska, ryska.

Utdrag ur stadgarna

Bilaga 23 D Stipendiefonden. Sökande till stipendium skall

a) vara svensk medborgare;

b) vara mantalsskriven i Norrköping eller angränsande kommuner; 

c) under minst ett år ha varit medlem av Norrköpings Kontoristförening;

d) under minst två år ha haft praktik å affärskontor eller bank;

e) visa sig besitta tillräckliga språkkunskaper för att kunna reda sig i det främmande land, där sökanden ämnar vistas;

f) ha uppnått myndig ålder. Sökande må dock även vara person, som icke uppnått myndig ålder under förutsättning målsmans skriftliga medgivande till ansökans ingivande företes.

Ansökan ska vara Norrköpings Kontoristförening tillhanda senast den 31 mars.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ordförande Mikael Gustafsson, mikael.x.gustafsson@icloud.com, 0769-308630 

Dela den här sidan