Norrköpings Kontoristförening, 825001-0165

Integritetspolicy

Norrköpings Kontoristförening värnar om din personliga integritet och den här integritetspolicyn förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dem gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett meddelande via formulär under rubriken ”Kontakt” på vår hemsida eller brevledes på adressen Norrköpings Kontoristförening, Box 618, 601 14 Norrköping.

Genom att ansöka om medlemskap, resestipendium eller hyresbidrag, accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan din ansökan.

Ansvarsförhållanden

Norrköpings Kontoristförening med organisationsnummer 825001-0165 är personuppgiftsansvarig när föreningens verksamheter behandlar personuppgifter.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in information som du ger till oss. Endast en mindre mängd data registreras digitalt, enligt tabell nedan.

Kategori av underlag

Kategori av insamlade personuppgifter

Ändamål

Sparas digitalt

Rättslig grund

Medlemsansökan

Namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, arbetsgivare och titel

För medlemsregister, samt för att kunna styrka identitet vid ansökan om resebidrag

Namn, adress, personnummer, e-postadress

Samtycke

Ansökan resestipendium

Namn, adress, person- nummer, telefonnummer, e-postadress, arbetsgivare och bankkontonummer

Hantera och administrera din ansökan, bedöma om bidrag ska beviljas, bevilja bidrag, utbetala beviljat bidrag, följa upp hur beviljat bidrag har använts

I föreningens redovisning av personer som erhållit resebidrag (protokoll mm)

Samtycke

Ansökan hyresbidrag

Namn, adress, person- nummer, telefonnummer, yrke, civilstånd, uppgifter om förmögenhet, inkomst och levnadskostnader samt bankkontonummer

Hantera och administrera din ansökan, bedöma om bidrag ska beviljas, bevilja bidrag, utbetala beviljat bidrag

i föreningens redovisning av personer som erhållit hyresbidrag (protokoll mm)

Samtycke

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Eftersom ett medlemskap är livslångt sparas uppgifterna i medlemsregistret så länge Kontorist-föreningen inte får vetskap om att medlemskapet är avslutat. I den mån det är praktiskt möjligt att rensa i medlemsregistret görs detta regelbundet.

Namnuppgifter på sökande av resestipendium och hyresbidrag finns sparat i protokoll.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Kontoristföreningen lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part.

Namn på stipendiemottagare framgår av verksamhetsberättelse för året som stipendierna beslutas, vilka är tillgängliga för medlemmarna.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar din data på ett säkert sätt, och endast inom Sverige.

Dina rättigheter 

  • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har samlat in om dig. Kopian är gratis att begära och kan ske en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan 
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller inkomplett information om dig själv. 
  • Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fallen att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.  
  • Rätt till begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter märks så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål 

Vidare har du rätt till att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning. 

Kontakta oss

Välkommen med dina frågor kring dataskydd och personuppgifter eller om du vill begära ett utdrag av dina personuppgifter. Du kan nå oss genom formuläret under rubriken ”Kontakt”eller brevledes på adressen Norrköpings Kontoristförening, Box 618, 601 14 Norrköping.

Norrköpings Kontoristförening är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan och följer svensk dataskyddslagstiftning. 

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 2020-08-26.

Dela den här sidan