Sammanfattning

Exakta regler framgår av respektive stiftelses stadgar, men sammanfattningsvis gäller följande. Vid diskrepans mellan stadgar och sammanfattning gäller stadgarna. Varje fond utgör en egen stiftelse. 

 

Iwan och Vera Larssons Donationsfond  


Stiftelsen lämnar hyresbidrag till äldre behövande kontorister i Norrköping. Sökanden behöver ej vara medlem i föreningen. Ansökan i början av december varje år enligt närmare bestämmelser i kungörelse i Norrköpings Tidningar. 

 
NKF:s understödsfond  


Fonden utdelar tillfälligt understöd till medlem, som minst ett år varit medlem i föreningen. Ansökan kan inges när som helst under året.  

NKF:s änke- och pupillfond

  
Fonden utdelar understöd till avliden medlems hustru eller barn eller annan avkomling, som varit beroende av den avlidne. Medlemskap krävs i tre år och bestående vid från- fället. Begränsade utdelningsmöjligheter.  

Carl Gustaf Westerholms fond  


Fonden beslutar om livsvariga bidrag till hjälpbehövande män. Medlemskap i föreningen krävs inte. Övertagen från Fabriksföreningen.  

Fröken Maria Pehrsons donationsfond 

 
Fonden lämnar bidrag till äldre kvinnliga medlemmar som blivit arbetslösa. Begränsade utdelningsmöjligheter.

Dela den här sidan